Behöver du en PowerPointmall?

Presentationer används ofta vid kundmöten men få företag lägger ner lika mycket tid och resurser på att skapa snygga presentationer som på sitt broschyrmaterial.

AnnAs Byrå skapar och designar funktionella PowerPoint-mallar som fungerar inom ditt företag och ger alla era presentationer ett enhetligt utseende.

Företags- och säljpresentationer

Många kunder kontaktar byrån för att få en företagspresentationsälj-presentation eller större serier av presentationsbilder som kan kombineras för olika tjänster eller produkter.

Vanligast är presentationer skapade i PowerPoint för antingen Mac eller PC. Presentationer kan också skapas i KeyNote (Mac) Open Office, Prezi med flera andra program. AnnAs Byrå skapar också mallar utifrån befintliga designförslag samt konverterar mellan Mac och PC.

audience during presentation

Presentationskunskap är tydliga bilder.

Att skapa presentationsbilder som är lätta tolka  för så stor del av publiken som möjligt är viktigt för att ditt budskap ska nå mottagaren.

De bästa presentationerna är de som samverkar med de budskap som presentera. Med rätt val av färg och form, bilder och texter kan du skapa en presentation som ger ditt budskap en chans att nå mottagare utan störningar. Detta lär du dig på en kurs i ämnet presentationskunskap – se program här: 

Kontakt? Klicka här! Kontaktinformation: AnnAs Byrå  – Anna Lundgren  – Tel: +46 708 487058 – epost: anna (at) annasbyra

Slutar publiken lyssna när du visar dina presentationsbilder?

Våra hjärnor vill förstå det vi ser för att veta om det är fara på gång eller inte. När hjärnan inte förstår, då försöker den tyda och tolka samt lösa problemet. Om det är din bild som är svårtolkad, kommer publiken därför att sluta lyssna och istället försöka lista ut vad du menar.

För att tolka presentationer använder hjärnan sina lagrade erfarenheter och sina sinnen. Till exempel färgen röd som vanligen tolkas som stopp, dålig, fel – men om du använder rött = i egenskap av bra blir det svårt att tolka för många. Färgen säger en sak och din presentation en annan – detta är ett dolt budskap. Innebörden av färgen röd i din presentation är inte den vanligaste tolkningen vilket skapar en störning av tolkningen och gör din publik okoncentrerad. Vill du i ett diagram visa att företaget går bra – ska du alltså inte välja röd färg på stapeln.

Presentationer som inte går att tolka alls – för liten stil, för mycket text, för svåra riskerar att bli klassade som värdelösa av hjärnan. Om det inträffar kommer din publik helt enkelt att börja fokusera på något annat, något mer viktigt, semestern kanske.